Yeminli Tercüman

noter onaylı yeminli tercüme

Yeminli Tercüman, gerekli yeterlilikleri sağlayıp, Noter veya Adalet Komisyonları huzurunda yemin ederek yemin belgesi/mazbatası alan kişilere denir.

  • Noter huzurunda yemin eden tercümanlar, Yeminli Tercüman veya Noter Yeminli Tercüman olarak anılır.
  • Adalet komisyonları huzurunda yemin eden tercümanlar, Adli Yeminli Tercüman veya Yeminli Tercüman Bilirkişi olarak anılır.

Yemin Belgesi / Yemin Mazbatası ile tercüman yeminli çeviri ve tercüme yapma yetkisine sahip olur.

Yeminli Tercüman Olma Koşulları

Yeminli Tercüman Olmak İçin Gereklilikler;

  • Vatandaşlık koşullarını sağlamak,
  • Dil yeterliliğini sağlamak ve belgelemek,
  • Adli Sicil Kaydının ve Adli Sicil Arşiv kaydının olmaması,
  • İkametgahının Noter İle Aynı İlde Olması,
  • Kimlik Fotokopisi,
  • Fotoğraf.

Önemli İki Kriter

Vatandaşlık: Türk Vatandaşı olmak veya izin alarak çıkma yöntemi ile Türk vatandaşlığından çıkmış olmak yada Türk vatandaşı olmamakla birlikte İçişleri Bakanlığından çalışma izni almış Türk soylu yabancı olmak,

Dil: Çeviri ve tercüme yapabilecek seviyede yabancı dil bildiğinizi belgeleyebilmek.

Dil Bilginizin Belgelenmesi :

Sadece Türk vatandaşıysanız, en az lisans mezunu olmanız ve dil bildiğinizi gösterir diploma ve/veya dil sınav notu belgenizi notere ibraz etmeniz gerekir.

Eğer dili bildiğinizi gösterir belge/diploma yabancı dilde ise Türkçeye tercüme edilmesi ve noter onayı yapılması gerekir.

Türk vatandaşlığınız ve başka ülke vatandaşlığınız varsa, vatandaşı olduğunuz diğer ülkenin anadilinde yeminli tercüman olabilirsiniz. Bunun için diğer ülke dilinde okuma yazma bildiğinizi belgelemeniz gerekir. Diğer ülkede aldığınız eğitimi gösterir diplomanın (Lise, Önlisans, Lisans) noter onaylı çevirisi gerekir.

Adli Sicil Belgesi : E-devletten, adliyeden ve mülki amirlikler adli sicil birimlerinden alabilirsiniz. Adli sicil ve arşiv kaydınızın olmaması gerekmektedir.

İkametgah :  E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden alabilirsiniz. İkametgahınızın yemin alacağınız noterin bulunduğu şehirde olması gerekmektedir.

ONAT Tercümanı olmak ister misiniz?

Adalet, fırsat eşitliği, destek, hoşgörü, güven. Aynı dilden mi konuşuyoruz? Aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz.

Mütercim Tercümanlık başvurusu için;

Başvuru Formu

ONAT’ta Tercümanlık Süreci

Tercümanlarımızı nasıl seçiyoruz?

Profesyonel Tercüman ekibimizi kurarken ön başvuru sürecini başarıyla tamamlamış adaylar arasından sektöre ve uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapıyoruz.

Çeviri testlerini tamamlayan her tercümanımız teslim ettiği her proje sonrası; zaman ve hata oranı üzerinden puanlamaya tabi tutuluyor. Ortalama puanı ONAT Yapay Zeka algoritmalarının üzerinde değerlendirilen Tercümanlar ekibimizin bir parçası haline geliyor.

Onat noter onaylı tercüme bürosu

Yeminli Tercümanlıkla ilgili Sık Sorulan Sorular

Yeminli Tercümanlığa Nasıl başvurulur?

Gerekli belgeleri tamamlayarak noterliğe başvurabilirsiniz. Tercüme büroları aracılığı ile başvuru yapmanız kabul edilirliği etkileyebilir. Tercüme bürolarının ihtiyaç duyması halinde noterliklerin ihtiyacı olmasa dahi başvuruları kabul edebilir

Yeminli Tercüman Olup Olamayacağıma Kim Karar Verir?

Gerekli istekleri sağlayamayan tercümanlar yeminli tercüman olamaz. Gerekli istekleri sağlayan tercümanların Yeminli tercüman olup olamayacağına ise Noterler karar verir. Bu yetkiyi noterler, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96. maddesine dayanarak kullanmaktadır.

Yeminli Tercüman Her Dilde Çeviri Yapmaya Yetkili midir?

Yeminli Tercüman sadece yemin belgesinde / yemin mazbatasında belirtilen dillerde yeminli çeviri ve tercüme yapmaya yetkilidir.

Noterde Aldığım Yemin Heryerde, Her Noterde Geçerli midir?

Yeminli Tercümanın yaptığı çeviriler ve tercümeler Yeminli Çeviri / Tercüme’yi kabul eden her yerde geçerlidir. Ancak; yeminli çevirilere noter onayı gerekmesi halinde yalnızca tercümanın yemini olan noterlerde onaylanabilir.

Neden Yeminli Tercüman Olmalıyım?

İş hacminizi ve kazancınızı artırabilmek; tercüman kadrolarına serbest ve tam zamanlı çalışma için iş başvurularınızda fark oluşturmak için yeminli tercüman olabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Olmak Bana Ne Kazandırır?

Yeni başvurularda: güvenirlik ve sektör bilincine dair en önemli işaretlerdendir. Yeminli çeviri ve tercümeler ile iş hacminizi ve gelirinizi artırabilirsiniz. Yeminli olmayan çeviri ve tercümelerde de tercih edilirliğinizi artırabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Olmazsam Ne Kaybederim?

Yeminli çeviri ve tercümeleri sadece yeminli tercümanlar yapabilir. Yeminli çevirilerde yeminli tercümanın yemin beyanı/imzası; yeminli tercümelerde ise yemin beyanı/mazbatası gerekebilmektedir. Yeminli Tercüman olmazsanız yeminli çeviri/tercüme işlerine talip olamazsınız; çalıştığınız işletmeler size yeminli işleri yönlendiremez.