Onat logo

Sürdürülebilirlik

Bu sürdürülebilirlik bölümü, Onat Tercüme’nin (şirket) çevresel ve toplumsal sorumluluklarını vurgulayarak, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki odaklı çalışmalarını tanımlar.

Çevre Duyarlılığı

Şirket çevre koruma konusunda büyük önem vermektedir. İş faaliyetlerimizde çevresel etkileri en aza indirmek için sürekli olarak çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir kaynak yönetimi, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu gibi uygulamaları teşvik ediyoruz.

Toplumsal Sorumluluk

Toplumumuzun bir parçası olarak, toplumsal sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sosyal yardım projelerine katkıda bulunmak, eğitim ve istihdam alanlarında destek sağlamak gibi faaliyetlerle topluma geri verme misyonumuzu sürdürüyoruz.

Etik İş Uygulamaları

Onat Tercüme, iş etiği ve dürüstlük ilkelerini benimsemekte ve iş faaliyetlerini bu ilkeler doğrultusunda yürütmekte kararlıdır. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı savunuyoruz.

Sosyal Etki

Faaliyet gösterdiğimiz toplumlara olumlu bir sosyal etki sağlamayı amaçlıyoruz. İşbirliği ve ortaklık kurarak sosyal projelere destek veriyor, eğitim ve istihdam fırsatları yaratmaya çalışıyoruz.

Gelecek Nesillere Taahhüt

Onat Tercüme, çevre ve toplum için sürdürülebilir bir gelecek bırakma taahhüdünü taşımaktadır. Bu nedenle, iş stratejilerimizi ve operasyonlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarına ve çevresel sorunlara duyarlı olarak şekillendiriyoruz.