Apostil Nedir

Apostil Nedir?

“Apostil nedir?” sorusunun cevabı kısaca; bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede geçerli olmasını sağlayan belge onay sistemidir. Apostil, belgenin kaynağı olan ülkedeki yetkili makamlar tarafından verilir ve belgeye eklenir. Bu şekilde, belge başka bir ülkede yasal olarak geçerliliğe sahip olur. “Apostil ne demek?” sorusuna kısaca bu şekilde yanıt verilir.

Apostil Sözleşmesi Nedir?

1961’de, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCCH) tarafından “Yabancı Resmi Belgelerin Yasallaştırılması Gerekliliğini Kaldıran Lahey Sözleşmesi” olarak bilinen uluslararası bir anlaşma hazırlandı. Uzun adı yerine, genellikle kısaca Lahey Apostil Sözleşmesi veya Antlaşması olarak adlandırılır.

Antlaşmanın amacı, sözleşme yapan üye devletlerin diğer üye devletlerde düzenlenen yasal belgeleri kabul etme sürecini kolaylaştırmaktı. Antlaşma, bu belgelerin geçerliliklerinin nasıl onaylanması gerektiğini tam olarak belirtir. Antlaşma kapsamında verilen tasdiklere apostil denir. Aynı şekilde yurt dışından ülkemize gelecek olan belgelerde de belgeyi gönderen ülke tarafından apostil şerhi uygulanmış ise belgenin ülkemizde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Apostil Konvansiyonu, konvansiyona katılan ülkelerde kullanılmak üzere kamuya açık (noter tasdikli olanlar dâhil) belgelerin basitleştirilmiş tasdik edilmesini sağlar. Katılımcı ülkelerde ve onların topraklarında kullanılması amaçlanan belgeler, belgenin düzenlendiği yargı alanındaki yetkililerden biri tarafından tasdik edilmelidir.

Apostil Nasıl Yapılır?

İlk adım, belgenin aslının hazırlanması ve bir fotokopisinin çıkarılmasıdır.

Belgenin aslı ve fotokopisi, uluslararası geçerliliğe sahip olması için kaymakamlık veya valilik gibi yetkili bir makama sunulur.

Sunulan belge, yetkili bir makam tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Bu inceleme sırasında, belgenin gerçekliği ve içeriğinin doğruluğu kontrol edilir. Belgenin gerçekliği ve içeriğinin doğruluğu onaylandıktan sonra, yetkili makam tarafından belgeye onay verilir.

Belgeye onay verildikten sonra, uluslararası geçerlilik kazanması için apostil şerhi eklenir. Bu şerh, belgenin doğruluğunu ve yetkilendirilmiş olduğunu belirtir.

Apostil işlemi tamamlandıktan sonra, belge sahibine geri verilir ve uluslararası alanda kullanılabilir hale gelir.

Apostil sözleşmesi kapsamında belirlenen herhangi bir apostil geçerlilik süresi mevcut değildir. Ancak apostilli belgenin geçerlilik süresi olabilir. Belgenin türüne ve içeriğine göre bu geçerlilik süresi değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla apostil onayı yaptırdığınız belgenin geçerli olduğu süre, söz konusu belgenin geçerlilik süresi kadardır denilebilir. Bazı belgelerin üzerinde geçerlilik süresi yer almaktadır.

Apostil Nasıl Yapılır
Apostil Onayı Ne Demek

Apostil Onayı Ne Demek?

Apostil onayı, 5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Anlaşması’na göre resmi kurumlardan alınan bir belgenin başka ülkelerde de geçerli olması için kullanılan uluslararası onay sistemidir.

Ülkeden alınan resmi belgenin, Apostil Anlaşması’na taraf olan diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi için onayın yapılması gereklidir. Bu süreçte, belgenin doğruluğu ve geçerliliği yetkili bir makam tarafından incelenir ve belgeye apostil şerhi eklenerek uluslararası geçerlilik kazandırılır. Bu sayede belge, diğer anlaşmalı ülkelerde de rahatlıkla kullanılabilir.

Dünyanın her yerine kargo ile teslimat.

En yakınınızdaki Tercüme Bürosu

İletişime Geçin

Apostil Şerhi Lahey anlaşmasını kabul eden ülkeler arasındaki belgelerin geçerlilik kazanması için yapılır ve apostil uygulanan belge uygulandığı ülkenin dilinde hazırlanmaktadır. Anlaşmalı ülkede geçerli olması için apostil onaylı tercüme işleminin yapılması gereklidir.

Belgenin gönderileceği ülkede apostil edilmesi adına belgenin yeminli tercüman tarafından gönderilen ülkenin dilinde apostil tercüme edilmesi gerekmektedir. Daha sonra belgenin tercüme edilmiş şeklinin belgeye şerh uygulayacak merciye gönderilmesi sağlanmalıdır.

Apostil onaylı tercüme sırasında uygun ve doğru tercüme yapılıyor olmasının kritik öneme sahip olduğunun farkındayız. Onat Tercüme ekibi olarak alanında uzman ve tecrübe sahibi tercüman kadromuzla sizlere kaliteli tercüme hizmeti sunuyoruz.

Apostil Onaylı Tercüme

Apostil Nereden Alınır?

Apostil nereden alınır? Sorunun cevabı, apostil işlemlerinden önce belge onayı için gidilen noterin bulunduğu il merkezlerinde Valilikler, ilçe merkezlerinde kaymakamlıklardan apostil başvurusu yapılabilir. Apostile konu belge adli bir evrak ise, ağır ceza mahkemelerine gidilerek apostil başvurusu yapılmaktadır.

Apostil Yapılabilen Belgeler Nelerdir?

 • Adli işlemler sonucu verilen belgeler (savcılık, adliye memurluğu, zabıt kâtipliği) ile birlikte, ülkenin herhangi bir adli mercisine ait savcı, hâkim veya adli memurun düzenlediği/oluşturduğu belgeler.
 • İdari birimler tarafından oluşturulmuş belgeler
 • Noter tasdikli senetler
 • Doğum, evlilik, bekarlık veya ölüm belgeleri
 • Sürücü belgeleri
 • Ortak havacılık belgeleri
 • Özel şahıslar tarafından imza edilmiş belgelerin, düzenleme ve imza tarihinin doğru olduğunun resmi merciler veya noter onaylı belgeleri

Apostil Yapılamayan Belgeler Nelerdir?

 • Diğer ülkelerle yapılmış olan sözleşmeler
 • Ticari sıfatlı belgeler ve gümrükle ilgili belgeler
 • Diplomatik içerikli belgeler ve konsolosluk nezdinde düzenlenmiş belgeler.

Apostilli Sabıka Kaydı Tercümesi

Sabıka kaydı kişinin daha önce adli mercilere intikal etmiş suçların kayıt altına alınmasıdır. Özellikle, başka ülkede yaşamak veya çalışmak gibi kişinin o ülkede bir süre geçirmeyi talep ettiği durumlarda, ilgili ülke tarafından apostil uygulanmış adli sicil kaydı talep edilebilir.
Belge Türkiye Cumhuriyeti Adli kurumlarından talep edilirse, talep edilen kişi, kendi ülkesinin ilgili kurumlarından apostilli sabıka kaydı belgesini temin etmek durumundadır.

Diploma Apostili Nasıl Yapılır?

Apostil edilmesi gereken diploma veya sınav sonuç belgeleri için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Sınav sonuç belgesi ya da diplomanın aslını yeminli tercümana verilerek belgelerin gerekli dile çevrilmesi sağlanmalıdır.
 • Daha sonra yeminli tercüme yapılan bölgedeki noter bürosuna başvurulur ve yapılan yeminli tercümenin onaylanması sağlanır.
 • Bu işlemin ardından yapılacak diploma apostil uygulaması için valilik veya kaymakamlıklara başvurulmalıdır.

Ticaretle Uğraşan Şirketler için Apostil Uygulaması Nereden Alınır ve Nasıl Kullanılır?

Bir şirketin ticari faaliyetleri adına şirketin bulunduğu ülkeden şirket sözleşmesi ya da şirketin kuruluş evrakları talep edilir. Bu belgeler şirket, ülkesi dışındaki bir ülkede faaliyet gösterecekse ve buna göre o ülkede şube açmak isterse talep edilmektedir.

İlgili şirketin apostil uygulaması konusunda izlemesi gereken adımlar, diploma sürecinde yapılması gerekenlerle aynı şekildedir. Buna göre şirketin apostil yaptırması gereken belgeler yeminli tercüman aracılığı ile tercüme edilir. Daha sonra noter tarafından onaylanır ve sonrasında il merkezinde ise valilik veya ilçede ise kaymakamlıklarca apostil talebinde bulunulur.

ONAT Tercümenin profesyonel çözümleriyle dil bariyerlerini aşmak için;

Şimdi Arayın

Apostil Uygulamasının İptal Olması

Apostil uygulamasının geçerlik kazanması için daha önce bahsettiğimiz şartların yerine getirilmesi gereklidir. Yukarıda bahsedilen belgeler için gereken apostil aşamalarından herhangi birisinde eksiklik olduğu takdirde apostil geçerliliğini yitirecektir.

Örneğin: Diploma belgesini apostil yaptırma sürecinde noter onayı alınmadığı takdirde uygulama geçersiz sayılacaktır. Ya da Lahey sözleşmesini kabul etmeyen bir ülke tarafından apostil yapılmış bir belgenin de geçerliliği olmayacaktır. Apostil yapılan belgenin geçerlilik süresi sona erdiyse apostil geçerliliğini kaybeder.

Apostil Belgesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Apostil belgesi açıklamalardan da anlaşılacağı üzere hem ülkemizde hem de Lahey antlaşmasına katılan ülkelerde önemlidir. Apostil belgesi oluşturulurken, belgede bulunması gereken bazı kriterler vardır. Bu kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Apostil belgesinin düzenleme yapıldığı ülke
 • Belgeyi imzalayan şahıs ya da kurum
 • Belgeyi imzalayanın görevi
 • Belgeye basılan mührün hangi kurum tarafından uygulandığı
 • Belgenin oluşturulma tarihi
 • Belgeyi hazırlayan kurumun kaşe ya da mührü
 • Belgeyi hazırlayanın ıslak imzası
 • Belge numarası
 • Belgenin hazırlandığı yer
 • Belgenin onaylandığı yer

Yurt dışı ile olan resmi evrak süreçlerinin ne kadar zorlayıcı olabileceğini çok iyi biliyoruz. İşlemlerin aksamaması adına apostil onaylı tercüme hizmetine ihtiyacınız olduğunda bizimle kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz.

e-Apostil

E-Apostil Nedir?

Giderek daha da dijitalleşen dünyada e-Apostil, belgelerin uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştıran bir sistem olarak öne çıkmaktadır. “E-Apostil Nedir?” sorusunu Lahey Konvansiyonu kapsamında, antlaşmaya taraf bir ülkede düzenlenen resmi belgenin bir diğer taraf ülkede tanınmasını sağlayan elektronik onay sistemidir.

Bu sistem sayesinde, belgelerin yasallığı hızlı ve güvenilir bir şekilde doğrulanabilmekte, böylece uluslararası işlemler sırasında zaman ve emek tasarrufu sağlanmaktadır. Dijital bir onay süreci olan e-Apostil işlemini e-devlet sistemine giriş yaparak hedef ülkeye göre elektronik olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Apostil Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Apostil Hangi Belgeler için Yapılır?

Apostil her türlü resmi belge için yapılabilir. Özellikle evlilik belgesi, evlilik cüzdanı, doğum belgesi, mahkeme evrakları, diploma, vekaletname gibi resmi evraklar için apostil işlemi yapılabilir.

Apostil Nerede Yapılır?

Ülkemizde apostil işlemi ilçelerde kaymakamlıklarda, illerde ise Valiliklerde yaptırılabilir.

Apostil Ücretli Mi?

Apostil tasdiki için Kaymakamlık ya da Valilikler tarafından herhangi bir ücret talep edilmez.

Apostilin Geçerlilik Süresi Var Mı?

Apostilin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Apostil yaptırdığınız belgenin geçerli olduğu sürece apostil de geçerlidir.

Yabancı Dile Tercüme Edilecek Belge Nasıl Apostil Yapılmalı ve İşlem Sıralaması Nasıl Olmalı?

Öncelikle belgelerinizi, yeminli tercüman tarafından sunacağınız ülkenin diline tercüme ettirmeniz gerekmektedir. Tercüme işlemi akabinde ise, belgenize noter onayı yaptırdıktan sonra Valilik ya da Kaymakamlıklarda apostil onayı alabilirsiniz.

Yabancı bir Ülkeden Aldığım Belgeyi Nasıl Apostil Yaptırabilirim? Türkiye’den Aldığım Belgeye Yurt Dışında Nasıl Apostil Onayı Alabilirim?

Apostil işlemi belge nereden yani hangi ülkeden alındı ise orada yaptırılabilir. Büyükelçilik ya da Konsolosluklarda apostil işlemi yapılmaz. Apostil sadece belgenin düzenlendiği ülkenin ilgili kurumlarında yaptırılabilir.

Apostil Yapılmaz ise Ne Olur?

Apostil onayı yaptırmadığınız belgeniz sunacağınız ülkedeki kurum ya da kuruluş tarafından uygun bulunmayarak kabul edilmeyebilir ve ilgili Konsolosluk/Büyükelçiliğe yönlendirilerek belgenin doğruluğunu onaylatmanız istenebilir.

Apostil Neden Talep Edilir?

Yurt dışından ülkemize getirdiğiniz ya da ülkemizden yurt dışında bir kuruma sunacağınız resmi belgenin asıl veya doğru olduğunu kendi sistemlerinden teyit edilemediği için apostil onayı talep edilebilir.

Apostil Denklik Midir?

Hayır, Apostil denklik değildir. Apostil, bir belgenin orijinalliğini doğrulayan ve Lahey Sözleşmesine taraf ülkelerde yasal olarak geçerliliğini sağlayan bir onay işlemidir. Denklik ise, özellikle eğitim alanında, bir ülkenin eğitim kurumundan alınan diplomaların veya sertifikaların, başka bir ülkenin eğitim sistemi içindeki eşdeğerliğinin tespit edilmesi sürecidir.