Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli Tercüman Kimdir

Yeminli Tercüman; yasal ve resmi evrakların çevirisini yapmak için noter onaylı ve belgeli olarak işlem yapan, çeviri yaptıkları dil konusunda uzman kişilerdir.

Yeminli tercümanlar, yaptıkları yeminli tercüme altına kendi kaşelerini basar ve imzalarını atarlar. Noter yeminli tercüme ülkemizin ve noter onaylı tercüme yapılan ülkenin yetkilileri nezdinde resmi belge statüsü görmektedir. Yeminli tercümanlar, tercüme bürosu veya noter tarafından görevlendirilir.

Noter Yeminli Tercümanın Görevleri

Yaptığı tercümelerin sorumluluğunu üstlenen yeminli tercümanların yaptıkları görevler ve bu görevlere ilişkin sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 • Yeminli tercüman, tercüme bürosu tarafından kendisinden istenilen belgeyi / evrağı talep edilen dile çevirmelidir.
 • Tercümanlık bürosu tarafından çevrilmesi istenilen belgede bulunan terimsel, bilimsel, yöresel sözcükleri aslına uygun olarak aktarmalıdır.
 • Çevrilecek olan belgede bulunan tarihleri, miktar ve fiyatları ve istatistiksel verileri doğrulamakla yükümlüdür.
 • Talep edilen belgenin son halini kendi kaşesi ile mühürlemek ve ıslak imzalı sunmak durumundadır.
 • Nüfus kayıt evrakları, savcılık ve mahkeme yazıları ve kararları, şirket, kurum evrakları, kişiler veya resmi kurumlar arası yapılan sözleşmeler gibi resmi belgeleri çevirmek durumundadır.
 • Diğer ülkelerde temsilcilikleri veya şubeleri olan şirketlerin kuruluş evrakları, varsa yaptıkları sözleşme türünde evraklar talep edilen dile çevrilir.
 • Başka bir ülkeye eğitim görmek amacı ile gidilirse kişinin üniversiteden istenilen belgelerini noter yeminli tercüme eder.
 • Tercümesini yaptığı belgelere ait özel ve şahsi bilgilerin gizliliğinden sorumludur.

ONAT Tercümanı olmak ister misiniz?

Adalet, fırsat eşitliği, destek, hoşgörü ve güven.

Aynı dilden mi konuşuyoruz? Tercümanlık başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz.

Tercümanlık Başvurusu

Yeminli Tercümanların Noterler Tarafından Kabulüne Dair Bilgiler

Noterler bünyesinde evrakların talep edilen dile sözlü veya yazılı olarak yeminli tercüme edilmesi işlemlerini yürüten yeminli tercümanların, noter onaylı tercüme sürecinde alacakları sorumluluklar, çalışma prensipleri, hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği, uymaları gereken kurallar gibi detaylar, Noterlik kanununun ilgili maddelerinde tanımlanmıştır.

Noterlik kanununa göre, noterler tarafından düzenlenen ve onaylanan belge ve evraklar, resmi belge niteliği taşımaktadır. Mahkemeler tarafından aksi belirlenmediği sürece resmi evrak ve kanıt sayılır. Bundan dolayı, noterler tarafından onaylanan tercümelerde öyle olmadığı kanıtlanana kadar resmi belge olarak değerlendirilir. Yeminli tercümanların aldıkları bu sorumluluklar nedeni ile yeminli tercümanları belirlemek notere aktarılmıştır.

Kanunlar tarafından da belirtildiği üzere noterler, sadece kendileri tarafından belirlenen ve noter karşısında yemin eden tercümanların çeviri yapmalarını onaylarlar.

noter onayli yeminli tercuman

Noterlerin bünyelerinde tercümanlık yapan kişilere ait yemin ettikleri kaşeli ve imzalı evraklar, noterde güvenli bir bölümde tutulmalıdır.

Yeminli tercümanlar bulundukları bölgede herhangi bir noterden yeminli tercümanlık yetkisi aldıklarında, bu tercümanlık yetkisini başka noterlerde kullanamazlar, bunun için her noterde yemin etmeli ve gerekli işlemleri oralarda da yapmaları gerekir.

Yeminli tercümanların çalışma alanları şunlardır;

 • Eğitim kurumları,
 • Yayınevleri,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Çevirmenlik ofisler

➥ Türkiye genelinde bulunan profesyonel noter onaylı ve yeminli tercüman kadromuzla yazılı ve sözlü tercüme ihtiyaçlarınıza hızlı çözümler sunuyoruz.

Tercümanın, noter karşısında edeceği yemine ait tutanakta yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Tercümanın adı ve soyadı
 • Tercümanın doğum tarihi
 • Tercümanın ikamet ve işe adresi
 • Tercümanın bildiği diller, bu dilleri yazılı ve sözlü olarak ne seviyede bildiklerini gösteren eğitim durumlarına ait diploma ve eğitim belgeleri
 • Tercümanın çeviri yapacağı dilleri bildiğine dair noterin yaptığı araştırma ve kanıtların yer aldığı belge veya belgeler.
 • Yemin evrakının imzalanma tarihi
 • Çevirmene ve notere ait kaşe ve imzalar

ONAT Tercümanı olmak ister misiniz?

Adalet, fırsat eşitliği, destek, hoşgörü, güven. Aynı dilden mi konuşuyoruz? Aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz.

Mütercim Tercümanlık başvurusu için;

Başvuru Formu

ONAT’ta Tercümanlık Süreci

Tercümanlarımızı nasıl seçiyoruz?

Profesyonel Tercüman ekibimizi kurarken ön başvuru sürecini başarıyla tamamlamış adaylar arasından sektöre ve uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapıyoruz.

Çeviri testlerini tamamlayan her tercümanımız teslim ettiği her proje sonrası; zaman ve hata oranı üzerinden puanlamaya tabi tutuluyor. Ortalama puanı ONAT Yapay Zeka algoritmalarının üzerinde değerlendirilen Tercümanlar ekibimizin bir parçası haline geliyor.

Yeminli Tercüman ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yabancılar Yeminli Tercüman Olabilirler mi?

Bir kişinin tercüman olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Ancak kişi Türk asıllı ise (Azerbaycan, Türkmenistan… vb. vatandaşları gibi) çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından alınacak olan izin ile birlikte gerekli evrak ve belgeleri tamamlayarak, yeminli tercümanlık ilanlarına başvurabilirler.

Yeminli tercüme fiyatları ne kadardır?

Yeminli tercüme ücretleri noter yeminli tercüme yapılacak evraka göre değişiklik göstermektedir. Bir firmanın açılış evrakları ile bir kişinin eğitim durumunu gösteren evrakların yeminli tercümesi aynı ücret olmayacağından yeminli tercüman veya bağlı olduğu tercüme bürosu tarafından verilecek fiyatın çevirisini istediğiniz evraka göre değişiklik göstereceğini bilmelisiniz. Şayet noter aracılığı ile yeminli tercüme istiyorsanız ve buna noter onayı da eklenecekse vereceğiniz ücret nispeten daha fazla olacaktır.

Yeminli Tercüman Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

Yeminli çevirmen olmak için ilgili dile ait üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Fakat genellikle bu tam anlamıyla yeterli olmamaktadır. Tercüman alımlarında tercüman olmak isteyenlerin, ilgili dilde konuşan bir ülkede zaman geçirmiş olmaları tercih sebebi olmaktadır. Buradaki amaç, çeviri yapılacak belgelerde, çeviri yapılan dildeki yerel lehçelerin ve kullanımların var olma ihtimallerinin olabilmesidir. Normal eğitim almış olanlarda çeviri yapabilir ama dilin terminolojisine tam hâkim olması önemlidir.

Yeminli Tercüman Kaç Yıl Okur?

Yeminli tercümanlık görevini meslek edinmek isteyenler, hangi dil veya dillerde tercüman olmak istiyorlarsa, ilgili dile ait eğitim veren üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki üniversitelerde hangi mütercim tercümanlık bölümleri vardır?

Ülkemizdeki üniversitelerde bulunan mütercim tercümanlık bölümlerinden bazıları şunlardır; 'İngilizce mütercim tercümanlık', 'Arapça mütercim tercümanlık, 'Fransızca mütercim tercümanlık', 'Çince mütercim tercümanlık', 'Bulgarca mütercim tercümanlık'.

Noter Yeminli tercüman olmak için gereken kişisel özellikler nelerdir?

Her meslekte olduğu gibi kişinin ilgi duyduğu mesleğe ait bazı kişisel yatkınlarının olması önemli ve çoğu zaman gereklidir. Yeminli tercümanlık mesleğinde de kişisel özellikler olması hem kişinin tercih edilmesinde hem de iyi bir tercüman olmasında etkili olacaktır. Bu özelliklere bakacak olursak; 'Tercüman olmak istediği yabancı dili ve terminolojik detaylarını iyi derecede öğrenmeye istekli olmak', 'Özellikle noter onaylı tercüme yapılacak dile ait kültürel detayları öğrenmeye istekli olmak', 'Tercüman olmak istediği dili tercüme edebilecek kabiliyeti taşımak'.

Kimler Yeminli Tercüman Olamaz?

Her meslekte olduğu gibi o mesleği yapabilmek için gerekli olan yeterlikler mevcuttur. Gerekli bilgi, tecrübe ve eğitime sahip olmayanlar her mesleği icra edemezler. Yeminli tercümanlık görevini yapamayacak olanlar; 'Mütercim Tercümanlık mezunu olmayanlar', 'Noterde tercüman olmak için yemin etmeyenler', 'Dil hafızası kuvvetli olmayanlar', 'Çevirmenlik vasıflarına sahip olmayanlar' ve 'Yabancı dil öğrenmeye yatkın olmayanlar'.

Yeminli Tercüman Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Üniversitelerin 4 yıllık mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun olunması gerektiğini söylemiştik. Bu bölümlere girmek için öncelikle üniversite seçme sınavında AYT Dil puan türünde yeterli taban puana ulaşması gerekmektedir. Mütercim tercümanlık taban puanları birçok üniversiteye göre değişiklik göstermektedir. En düşük taban puan 156’dan başlarken en yüksek taban puan 550’ye kadar çıkmaktadır.

Noter Yeminli Tercüman Maaşları Nasıldır?

Yine her meslekte olduğu gibi, uzman seçiminde gerekli olan bazı kriterler vardır ve bu kriterler uzmanın yetkinliğine göre onun statü düzeyini ve alacağı ücreti de belirlemektedir. Mütercim tercümanlık mesleğinde de, tercümanın mesleğinde ne kadar eski olduğu, tercümanlık yaptığı dile ait bir ülkede zaman geçirip geçirmediği ve bu zamanın süresi gibi birçok faktör alacağı maaşı büyük ölçüde etkileyebilir.

Yeminli Tercüman Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Mesleğin zorlukları olabilir ve bunları şu şekilde sıralayabiliriz; 'Yetkili olduğu dilde sürekli olarak makale veya kitaplar okuması ve dildeki tecrübesini güçlendirmesi gerekir', 'Çalışma saatleri düzensizdir', 'Düzenli ve belirli bir izin süresi yoktur, proje bazlı işlerin mesaisi uzun sürebilir', 'Çevirmeni olunan dile çok talep yoksa iş bulma imkânı azdır' ve 'Gelir her zaman çok yüksek değildir'.

Yeminli Tercümanlar Nerelerde Çalışabilir?

Yeminli tercümanın çalışma alanları şunlardır; 'Eğitim kurumları', 'Yayınevleri', 'Kültür ve Turizm Bakanlığı' ve 'Çevirmenlik ofisleri'.