yök denklik için gerekli belgeler

Dexys Midnight Runners

Come on Eileen

Come on Eileen – Dexys Midnight Runners Türkçe Çevirisi

Come on Eileen – Hadi Eileen

Come on Eileen
Hadi Eileen
Come on Eileen
Hadi Eileen

Poor old Johnny Ray
Zavallı yaşlı Johnny Ray
Sounded sad upon the radio
Radyoda sesi üzgün gelirdi
Moved a million hearts in mono
Milyonlarca kalbi birleştirdi
Our mothers cried
Annelerimiz ağladı
Sang along, who’d blame them?
Şarkıya eşlik ederlerdi, onları kim suçlayabilir ki?

You’re grown (you’re grown up)
Artık büyüdün (Çok büyüdün)
So grown (so grown up)
Çok büyüdün (Çok büyüdün)
Now I must say more than ever
Artık eskisinden daha fazla söylemem lazım
(Come on Eileen)
Hadi Eileen
Toora loora toora loo rye ay
Toora loora toora loo rye ay
And we can sing just like our fathers
Ve tıpkı babalarımız gibi şarkı söyleyebiliriz

Come on Eileen, oh I swear what he means
Hadi Elieen, yemin ederim ne demek istediğini
At this moment, you mean everything
Tam şu anda, sen her şey demeksin
You in that dress, my thoughts I confess
O elbisenin içindeyken, düşüncelerim itiraf etmeliyim ki
Verge on dirty, ah, come on Eileen
Müstehcenliğe gidiyorlar, hadi Eileen
Come on Eileen
Hadi Eileen

These people round here
Buradaki insanlar
Wear beatdown eyes sunk in smoke dried face
Dumandan kurutulmuş yüzlerinde yere bakan çökük gözler taşıyorlar
So resigned to what their fate is
Kaderlerini öyle kabullenmişler ki
But not us (no never)
Ama biz değil (hayır asla)
No not us (no never)
Hayır biz değil (hayır asla)
We are far too young and clever
Biz çok daha genç ve akıllıyız
Toora loora, toora loo rye ay
Toora loora toora loo rye ay
Eileen, I’ll hum this tune forever
Eileen, ben bu tonu sonsuza kadar mırıldanırım

Come on Eileen, oh I swear (what he means)
Hadi Elieen, yemin ederim (onun kastettiği)
Ah come on let’s, take off everything
Ah hadi ama, her şeyi çıkaralım
Pretty red dress, Eileen, tell him yes
Şirin kırmızı elbise, Eileen, ona evet de
Ah come on let’s, ah, come on Eileen
Ah hadi ama, ah hadi Eileen
That pretty red dress, Eileen, tell him yes
O şirin kırmızı elbise, Eileen, ona evet de
Ah, come on let’s, ah come on Eileen, please
Ah hadi ama, hadi ama Eileen, lütfen
Come on Eileen, too loo rye ay
Hadi Eileen, too loo rye ay
Come on Eileen, too loo rye ay
Hadi Eileen, too loo rye ay
Now you have grown, and now you have shown
Şimdi sen büyüdün, artık parmakla gösteriliyorsun

Oh, Eileen
Oh, Eileen
Said
Dedim ya
Come on Eileen, too loo rye ay
Hadi Eileen, too loo rye ay
Come on Eileen, too loo rye ay
Hadi Eileen, too loo rye ay
Now I must say more than ever
Artık eskisinden daha fazla söylemem lazım
Things round here change
Burada her şey değişiyor
I said, toora loora, toora loo rye ay
Dedim ki toora loora toora loo rye ay

Come on Eileen, oh I swear what he means
Hadi Elieen, yemin ederim ne demek istediğini
At this moment, you mean everything
Tam şu anda, sen her şey demeksin
You in that dress, my thoughts I confess
O elbisenin içindeyken, düşüncelerim itiraf etmeliyim ki
Verge on dirty, ah, come on Eileen
Müstehcenliğe gidiyorlar, hadi Eileen
Come on Eileen, oh I swear what he means
Hadi Elieen, yemin ederim ne demek istediğini
At this moment, you mean everything
Tam şu anda, sen her şey demeksin
You in that dress, my thoughts I confess
O elbisenin içindeyken, düşüncelerim itiraf etmeliyim ki
Well, they’re dirty, come on Eileen
Şey, müstehcenler işte, hadi ama Eileen
Come on Eileen
Hadi Eileen

Come on Eileen Türkçe Çevirisi

Dexys Midnight Runners, 1980’lerin ortalarında büyük başarılar yakalamış İngiliz pop müzik grubudur. En çok bilinen şarkıları “Come On Ellien” ve ”Geno” dur. Her iki şarkı da UK Singles Chart’ta 1 numaraya kadar yükselmiştir. Come On Ellien Tükçe Çevirisini sizlere sunuyoruz.

Genellikle “Dexys” olarak anılan grup, 1978 yılında Kevin Rowland tarafından kuruldu. Grup, özellikle 1980’lerin başında çıkardığı hit şarkısı “Come On Eileen” ile tanınır.

Şarkı tercümeleri, duyguların ve anlatılmak istenen hikayenin hassas bir şekilde ifade edilmesini gerektirir. Yeminli tercümanlarımız, çeviri görevini yerine getirirken kelime anlamlarının ötesine geçer, şarkının içsel derinliğini ve kültürel bağlamını koruma amacıyla İngilizce Türkçe tercüme işlemini gerçekleştirirler.