Adli Yeminli Tercüman İlanları

adli yeminli tercüman

2024 Yılı Tercüman Bilirkişi / Adli Yeminli Tercüman Başvuru İlanları Yayınlandı! Adalet bakanlığı, mahkeme, adliye ve bazı resmi kurumların yeminli çeviri, yeminli tercüme, tercüman bilirkişi, deşifre, vb. ihtiyaçları; yıllık olarak listeleri yenilenen Adli Yeminli Tercümanlar ile karşılanmaktadır. 2024 yılı için başvuru ilanları tüm illerin Adalet Komisyon Başkanlıklarınca yayınlandı.

Başvuru Usulü Hakkında

Başvuru Yeri;

Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin il adliyesi internet sayfalarında (ankara.adalet.gov.tr, istanbul.adalet.gov.tr, vb.) yayınlanan Komisyona ait tercüman ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçesi, dil beyanı ve diğer istenen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Hazırlanan belgelerle birlikte şahsen;

  • İl Adli Yargı Adalet Komisyonu Bakanlıklarına (Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı A Blok 5. Kat 23 Nolu Bürosu, İstanbul Adalet Sarayı ikinci kat İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sınav – Tercüman Masası (2. Kat A1 Blok 232 Numaralı Oda), vb.) başvurmaları
  • Ya da Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asıllarını gösterip onaylatarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile 31.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlıklarına göndermesi gerekmektedir.

Başvuru Tarihi

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2023 günü başlayıp, 31 Ekim 2023 günü mesai bitimine kadar alınacak olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka IBAN bilgisinin belirtilmesi kayıt için zorunludur.

ONAT Tercümanı olmak ister misiniz?

Adalet, fırsat eşitliği, destek, hoşgörü ve güven.

Aynı dilden mi konuşuyoruz? Tercümanlık başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz.

Tercümanlık Başvurusu

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

1. Başvuru dilekçesi, (indirmek için tıklayınız)

2.
T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)

3. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

4.
Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,(indirmek için tıklayınız)

5.
1 adet vesikalık fotoğraf (sadece başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6.
Bankadan alınacak iban bilgilerini gösterir belge.

7.
Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği

8.
Adli sicil kaydı, (Evli ya da boşanmış kadın adayların 1 adet evlilik öncesi soyadı ve 1 adet de evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.)

9.
Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge, (çalışanlar için çalıştığı kurum veya meslek odasından alınacak belge, çalışmayanlardan ise beyan dilekçesi)

Not: 2023 Tercüman Listesinde olanların (4) ve (6) maddelerde belirtilen belgeler hariç diğer belgeler ile yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Başvuru formu bilgisayar üzerinden doldurulup çıktı alınıp imzalanmalıdır. El yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmemektedir.

ONAT’ta Tercümanlık Süreci

Tercümanlarımızı nasıl seçiyoruz?

Profesyonel Tercüman ekibimizi kurarken ön başvuru sürecini başarıyla tamamlamış adaylar arasından sektöre ve uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapıyoruz.

Çeviri testlerini tamamlayan her tercümanımız teslim ettiği her proje sonrası; zaman ve hata oranı üzerinden puanlamaya tabi tutuluyor. Ortalama puanı ONAT Yapay Zeka algoritmalarının üzerinde değerlendirilen Tercümanlar ekibimizin bir parçası haline geliyor.

ONAT Tercümanı olmak ister misiniz?

Adalet, fırsat eşitliği, destek, hoşgörü, güven. Aynı dilden mi konuşuyoruz? Aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz.

Mütercim Tercümanlık başvurusu için;

Başvuru Formu

Adli Yeminli Tecüman Başvuru Süreci

Listelerin İlanı

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 30 Aralık 2023 tarihine kadar Ankara Adliyesi internet sitesi www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yemin

Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yemin ettirilecektir. Yemin günleri 30 Kasım 2022 tarihine kadar www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.