Bir Sesten Çok Dile

Bir Sesten Çok Dile Dil; insanlar arasında iletişimi sağlayan doğal bir araç olmasının yanı sıra, kendine özgü kuralları olan ve bu kurallar arasında kendini geliştiren canlı bir varlıktır. İnsan olarak toplumdaki diğer bireylerle etkileşim içinde olma ve iletişim kurma ihtiyacı duyarız. İletişim kanalları çok sesliliğine ulaşmadan önce teknolojinin gelişiminin yanı sıra, dilin kendini geliştirip günümüze…