yeminli tercüme

Yeminli Tercüman Nedir?

Yeminli Tercüman Nedir? Gerekli yeterlilikleri sağlayan şahıslar, Noter veya Adalet Komisyonları huzurunda yemin ederek yemin belgesi/mazbatası alır ve Yeminli Tercüman olur. Noter huzurunda yemin eden tercümanlar Yeminli Tercüman veya Noter Yeminli Tercüman olarak anılır; Adalet komisyonları huzurunda yemin eden tercümanlar Adli Yeminli Tercüman veya Yeminli Tercüman Bilirkişi olarak anılır. Bu başlık altında noter yeminli tercümanlık…